Informacje dla przesiębiorców

  • Wprowadzanie wyrobów do obrotu

    24 listopada 2017

    Wprowadzanie do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych – aparatury i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię – podlegających ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RED/RTTE, EMC oraz w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej.