Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w trakcie weryfikacji projektów ofert hurtowych Operatorów Sieci Dostępowych (OSD), Prezes UKE przygotował zestawienie dokumentów/informacji (Zestawienie), które OSD powinni przedstawiać wraz z wnioskiem o akceptację oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej (Wniosek OSD) tj.:

  • Informację dla beneficjentów działania 1.1 POPC – dokument zawierający wskazówki w zakresie składania Wniosku OSD,
  • Listę kontrolną – wykaz dokumentów i informacji w formie listy, dzięki której OSD będzie mógł dokonać samodzielnej weryfikacji kompletności Wniosku OSD.

Przekazanie dokumentów/informacji we Wniosku OSD zgodnie z Zestawieniem z jednej strony umożliwi Prezesowi UKE ocenę Wniosku OSD, z drugiej strony zwiększy efektywność procesu akceptacji oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej OSD, co powinno być korzystne również dla samych OSD.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Owsianny
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.09.2023 14:35