Rekomendacje w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC

Przyznanie pomocy publicznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci ze środków KPO/FERC.

W celu ułatwienia przygotowania własnych ofert hurtowych operatorom tych sieci, Prezes UKE, po przeprowadzeniu rynkowych konsultacji, opracował „Rekomendacje w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC” (Rekomendacje). Jest to dokument, który będzie podlegał przeglądom związanym między innymi ze zmianami potrzeb rynku, czy też obowiązujących przepisów prawa.

Zachowanie zasad określonych w Rekomendacjach, przy uwzględnieniu specyficznych warunków rynkowych, będzie gwarantowało spełnienie wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej KPO/FERC w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego. Operatorzy sieci KPO/FERC powinni samodzielnie określić szczegółowe warunki dostępu hurtowego. Zgodnie z dokumentacją konkursową (Wymaganiami dla sieci KPO/FERC), Prezes UKE zatwierdza oferty hurtowe, między innymi w oparciu o rekomendacje dotyczące zasad dostępu hurtowego, jak również prowadzi postępowania w sprawach rozstrzygania ewentualnych sporów międzyoperatorskich w zakresie dostępu hurtowego do sieci KPO/FERC.

Wszystkim uczestnikom rynku, którzy przedstawili stanowiska konsultacyjne do Rekomendacji, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i cenny wkład merytoryczny.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.06.2023 12:55