Informacje dla JST

  • Informacje ogólne

    07 grudnia 2017

    Działalność w zakresie telekomunikacji prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego podlega wpisowi do rejestru jednostek samorządu terytorialnego.