Nowe warunki świadczenia przez JST darmowego Internetu

W związku z wejściem w życie nowelizacji Megaustawy, od 12 grudnia 2018 r. obowiązują nowe warunki świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu:
•    zasięg hotspotów ograniczony wyłącznie do miejsc publicznych;
•    przepływność minimum 30 Mb/s;
•    warunki świadczenia wskazane w Rozporządzeniu1;
•    brak zgód wydawanych w formie decyzji; konieczne jedynie zgłoszenie w postaci elektronicznej do Prezesa UKE.

W celu przekazania zgłoszenia JST:
1.    Określa lokalizację punktów dostępowych (hotspotów) wraz z zasięgiem ograniczonym do miejsca publicznego.
2.    Wypełnia plik Excel załączony do niniejszego komunikatu, uwzględniając wymagania odnośnie zasięgu i przepływności wskazane powyżej.
3.    Przekazuje wypełniony plik Excel poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), wybierając opcję „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Podpisanie dokumentu ePUAP wraz z załącznikiem Excel profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę reprezentującą daną JST potwierdza:
•    wiarygodność przekazywanych danych,
•    spełnienie przesłanek w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 3 ust. 7 Megaustawy.

W zgłoszeniu elektronicznym do Prezesa UKE, JST przekazuje listę wszystkich aktywnych punktów dostępowych, za pomocą których świadczy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, wraz z informacjami na temat ich lokalizacji (adres, współrzędne geograficzne i zasięg).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie prowadzonej działalności (w tym jej zaprzestania), JST zobligowana jest zaktualizować całą listę hotspotów i przekazać ją ponownie w postaci elektronicznej do Prezesa UKE w sposób opisany powyżej.

Z uwagi na wprowadzane zmiany nie obowiązują już dotychczasowe stanowiska Prezesa UKE w zakresie bezpłatnego dostępu do Internetu, a także wzór wniosku dotyczący uzyskania przez JST zgody Prezesa UKE.

JST które aktualnie świadczą usługę dostępu do Internetu za pomocą hotspotów zgłoszonych do UKE, na podstawie warunków wskazanych w decyzjach Prezesa UKE, mogą przez okres 3 lat od wejścia w życie nowelizacji Megaustawy świadczyć te usługi na podstawie otrzymanych decyzji.

-------------

1  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Bator
Data publikacji: 12.12.2018 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018 09:58