Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.12.2019 08:00 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Nowogrodziec
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji