Rachunkowość regulacyjna 2023

 • Zatwierdzona Instrukcja rachunkowości regulacyjnej i Opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2023.

  30 maja 2023

  Prezes UKE wydał decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instrukcji rachunkowości regulacyjnej i Opisu kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2023.

 • Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  24 maja 2023

  24 maja 2023 r. Prezes UKE przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału stosowanego przez Orange Polska S.A.

 • Instrukcja Emitel S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2022

  27 kwietnia 2023

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał w dniu 17 kwietnia 2023 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2022 (Instrukcja Emitel).

 • Biegły rewident dla Poczty Polskiej S.A.

  06 kwietnia 2023

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2022, rok 2023 oraz rok 2024.

 • Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.

  23 lutego 2023

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026.

 • Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

  04 stycznia 2023

  Prezes UKE wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.