Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2024

 • Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

  13 maja 2024

  26 kwietnia 2024 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) wydał decyzję kończącą postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz na wniosek Orange Polska S.A. (OPL).

 • Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2023 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2025 r. Orange Polska S.A.

  25 kwietnia 2024

  11 kwietnia Prezes UKE wydał decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2023 oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.

 • Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  12 kwietnia 2024

  W dniach 4 marca 2024 r. – 3 kwietnia 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz na wniosek Orange Polska S.A.

 • Instrukcja Emitel S.A. w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok 2023

  11 marca 2024

  Prezes UKE wydał w dniu 20 lutego 2024 r. decyzję zatwierdzającą Instrukcję w zakresie prowadzenia przez Emitel S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2023 dla usługi świadczenia transmisji programów telewizyjnych.

 • Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  05 marca 2024

  4 marca 2024 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej (KE), Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC).