Informacja dla beneficjentów działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Testy MS za 2019 rok

Prezes UKE dokonał weryfikacji Testów MS Operatorów Sieci Dostępowych (OSD) w ramach obowiązku wynikającego z pkt 2.1. 5) Zasad dostępu[1]. Zakłada on, że  OSD świadczący usługi detaliczne na sieciach POPC, mają obowiązek corocznego, przekazywania Prezesowi UKE Testów MS dla trzech usług detalicznych świadczonych z wykorzystaniem tych sieci, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy.

Weryfikacji poddane zostały Testy MS OSD, którzy do końca 2019 r. rozpoczęli świadczenie usług na sieciach wybudowanych w ramach II konkursu POPC, tj.:

  • Orange Polska S.A.,
  • Beskid Media sp. z o.o.,
  • Astanet S.A.,
  • Fiberlink sp. z o.o.,
  • Inea S.A.

Prezes UKE dokonał weryfikacji na podstawie dokumentów i zestawień przedstawianych przez OSD podczas procesu sprawdzania poprawności wypełnienia Testów MS.

Wszystkie Testy MS dały wynik pozytywny, co świadczy o tym, że zjawisko zawężania marży nie wystąpiło. Oznacza to, że opłaty hurtowe pobierane przez OSD pozwalają Operatorowi Korzystającemu na stworzenie usługi detalicznej konkurencyjnej cenowo w stosunku do cen detalicznych oferowanych przez OSD.

Przesłane przez OSD Testy MS obejmowały zarówno detaliczne usługi szerokopasmowe sprzedawane pojedynczo, jak i pakiety usług detalicznych, w ramach których OSD podłączyli w 2019 r. ponad 16 tysięcy abonentów.

 

 

[1] Zasady dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1. POPC dla gospodarstw domowych

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.03.2021 08:50