Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.03.2021 08:50 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Informacja dla beneficjentów działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Testy MS za 2019 rok
Kategoria: Testy MS/PS