Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opinia Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej śląskiej sieci szerokopasmowej

Opinia Prezesa UKE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie „Umowy ramowej o świadczenie usług telekomunikacyjnych” 
 

W dniu 5 maja 2016 r. Prezes UKE wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej o świadczenie usług telekomunikacyjnych”. Opinia dotyczy zgodności umowy ramowej operatora infrastruktury śląskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 19 października 2012 r. nr C(2012)7299 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33092 (2012/N) – Polska Regionalna sieć szerokopasmowa na Śląsku, tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury śląskiej sieci szerokopasmowej.
 

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy określone w Umowie ramowej.
 


Zgodnie z motywem 49 Decyzji notyfikacyjnej KE operator infrastruktury śląskiej sieci szerokopasmowej, jest zobowiązany do przedłożenia swojej oferty Prezesowi UKE, który zatwierdza ofertę w zakresie wysokości opłat.

W swojej opinii Prezes UKE uwzględnił warunki dostępu do śląskiej sieci szerokopasmowej określone w Decyzji notyfikacyjnej KE. Głównymi elementami które przeanalizował Prezes UKE, były:

  • obowiązek oferowania dostępu do infrastruktury wyłącznie na kwalifikowanych obszarachi na zasadach wynikających z Decyzji notyfikacyjnej (na podstawie motywu 37 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • zakres usługowy umowy ramowej (na podstawie motywu 43 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • obowiązek zapewnienia usług hurtowych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (na podstawie motywu 43 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • wysokość opłat za hurtowy dostęp do dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (na podstawie motywu 49 Decyzji notyfikacyjnej KE).

Opinia Prezesa UKE wraz z zatwierdzoną Umową ramową w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.05.2016 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 12:04