Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.05.2016 12:00 Maciej Pietrzykowski publikacja Dokument: Opinia Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej śląskiej sieci szerokopasmowej
Kategoria: Oferty ramowe