Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
23.12.2016 15:10 Maciej Pietrzykowski publikacja Dokument: Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej wielkopolskiej sieci szerokopasmowej
Kategoria: Oferty ramowe