Decyzja Prezesa UKE z 13 października 2020 r. DR.WWM.6170.1.2020.31

13 października 2020 r. Prezes UKE wydał decyzję określającą warunki, na jakich Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. (TBS) jest zobowiązane zapewniać nieodpłatny dostęp [1] do zarządzanych przez siebie bądź stanowiących jego własność nieruchomości i budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Z uwagi na zakres zgłaszanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych problemów we współpracy z TBS, Prezes UKE zdecydował o określeniu jedynie zasad rozliczeń wynikających z korzystania z dostępu. Zgodnie z decyzją, TBS nie może pobierać opłat za zapewnienie dostępu, w szczególności zaś nie może uzależniać zawarcia umowy o dostępie od wniesienia jakichkolwiek opłat.

Uwaga! Niniejsza decyzja nie stanowi samodzielnej podstawy do realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych jakiejkolwiek inwestycji na nieruchomościach zarządzanych przez TBS. Jeżeli przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą chcieli uzyskać nieodpłatny dostęp od TBS, powinni wystąpić do TBS o zawarcie umowy o takim dostępie. Zgodnie z decyzją, TBS jest zobowiązany do zawierania umów na warunkach nie gorszych niż określone w decyzji Prezesa UKE.

Niezbędne informacje dotyczące uzyskiwania dostępu Prezes UKE zawarł w Poradniku dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostępnym na stronie UKE:

http://bip.uke.gov.pl/informacje-dla-przesiebiorcow/dostep-do-budynkow-poradnik-dla-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych,12.html

 

[1] na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.)

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 22.10.2020 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020 15:04