Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.10.2020 15:04 Monika Bednarska-Radecka modyfikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE z 13 października 2020 r. DR.WWM.6170.1.2020.31
Kategoria: Dostęp do nieruchomości
22.10.2020 15:00 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE z 13 października 2020 r. DR.WWM.6170.1.2020.31
Kategoria: Dostęp do nieruchomości