Decyzja Prezesa UKE nr DHRT.WWM.6171.158.2016.68 dotycząca dostępu do kanalizacji i szaf telekomunikacyjnych

6 lutego 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.158.2016.68 odmawiającą ustalenia warunków dostępu dla (dane osobowe) do infrastruktury technicznej (dane osobowe) zlokalizowanej budynkach znajdujących się w miejscowości Włoszczowa w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynków i szaf telekomunikacyjnych w budynkach oraz umarzającą postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu do przyłączy do budynków.
Odmowa ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury technicznej Udostępniającego była spowodowana brakiem możliwości technicznych, z obawy przed uszkodzeniem istniejącej infrastruktury Udostępniającego w infrastrukturze technicznej Udostępniającego.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 27.02.19 11:10
Aktualizacja informacji: 29.11.19 11:18