Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
27.02.2019 11:10 Tomasz Opolski publikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE nr DHRT.WWM.6171.158.2016.68 dotycząca dostępu do kanalizacji i szaf telekomunikacyjnych
Kategoria: Dostęp do infrastruktury