Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 5 grudnia 2023 r.

  08 grudnia 2023

  Główny specjalista do spraw inicjowania i prowadzenia Projektów w Wydziale Inicjowania i Prowadzenia Projektów, Biuro Prezesa

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 6 grudnia 2023 r.

  08 grudnia 2023

  Staszy specjalista do spraw rozliczania i sprawozdawczości Projektów w Wydziale Rozliczania i Sprawozdawczości Projektów, Biuro Prezesa

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023

  07 grudnia 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023 na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych oraz informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizowanych przez UKE projektów, współfinansowanych ze środków UE.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.1.2023.9

  07 grudnia 2023

  Dnia 20 listopada 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, o zmianę rezerwacji  Prezesa UKE Nr DC.WRT.514.1.2023.9 z dnia 6 kwietnia 2023 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczych 94,40 MHz Czarnca i 91,3 MHz Kielce Święty Krzyż.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Poddębickiego znak: G.6821.95.2023

  07 grudnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 5 grudnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.294.2023.8 projektu decyzji administracyjnej Starosty Poddębickiego znak: G.6821.95.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2023.5

  05 grudnia 2023

  Dnia 16.11.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki International Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2023.5 z 11.5.2023 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Stalowa Wola (f=105,0 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 105,0 MHz