Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Starszy specjalista w Delegaturze w Poznaniu

  21 kwiecień 2018

  Starszy specjalista ds. zwalczania zakłóceń radioelektrycznych, wykrywania nielegalnych emisji radiowych, prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji, telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Poznaniu.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  20 kwiecień 2018

  18 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Glazera 28, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.17

  20 kwiecień 2018

  Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie opracowania analizy wpływu rozwoju sieci światłowodowych na korzyści społeczno-ekonomiczne w ujęciu globalnym i lokalnym.

 • Decyzja HQA Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. - zatwierdzenie zmiany

  20 kwiecień 2018

  Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy, wydał 11 kwietnia 2018 r. decyzję zmieniającą Ofertę HQA.

 • Wyniki testu MS - Orange Polska S.A.

  20 kwiecień 2018

  Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla gminy Rzekuń

  20 kwiecień 2018

  20 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez gminę Rzekuń usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.