Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.41.2019

  06 grudnia 2019

  Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych”

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BA.WZP.26.57.2019

  06 grudnia 2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku użytkowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9”

 • Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Nowogrodziec

  06 grudnia 2019

  Zgodnie z art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE ogłasza informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Nowogrodziec.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla LoVo S.A.

  05 grudnia 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.105.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla LoVo S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Idealan sp. z o.o.

  05 grudnia 2019

  5 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Idealan sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Elemencik w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Starszy inspektor w Biurze Administarcji

  05 grudnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie ustawowych zadań związanych z organizacją służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.