Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

  15 października 2019

  15 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 20, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BA.WZP.26.46.2019

  15 października 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  15 października 2019

  15 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Faworytki 2 i Bergamotki 3, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa numer BA.WZP.26.50.2019

  14 października 2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 37 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.37.2019

  11 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support”

 • Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.36.2019

  11 października 2019

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114”