Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba Sp. z o.o.

  20 maja 2022

  20 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 29b, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 12 marca 2022 r.

  20 maja 2022

  główny specjalista do spraw Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w II Wydziale Oceny i kontroli POPC w Departamencie Kontroli

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego, znak: GG.IIIb.6853.39.2021

  20 maja 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z 19 maja 2022 r., znak: DT.WOT.6171.82.2022.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego, znak: GG.IIIb.6853.39.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

  19 maja 2022

  Informacja nt. wyników postępowania konsultacyjnego dot. projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.116.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie ewid. nr 0021 – Dojlidy, obejmującej działki ewidencyjne nr 251/33, 251/35, 251/36 i 251/37 w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3

  19 maja 2022

  Dnia 13.4.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Rekord FM S.A. z siedzibą w Radomiu, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3 z 26.11.2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ciechanów (f=88,70 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  19 maja 2022

  19 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83a, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.