Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.13.2024

  04 marca 2024

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna pięciu Delegatur UKE.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  04 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.82.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Bydgoszczy.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 14 lutego 2024 r.

  04 marca 2024

  Główny specjalista do spraw analizy i monitoringu rozwoju sieci telekomunikacyjnych w Wydziale Projektów Szerokopasmowych, Departament Strategii i Analiz

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  04 marca 2024

  Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.87.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla  Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Obornikach, znajdujących się w zasobach Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach, w celu zapewnienia telekomunikacji

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czarnet sp. z o.o.

  04 marca 2024

  4 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Czarnet sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Rogów Opolski przy ul. Leśnej 6, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Główny specjalista w Departamencie Kontroli

  01 marca 2024

  Główny specjalista do spraw prowadzenia i koordynowania postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji w Wydziale Postępowań Administracyjnych, Departament Kontroli