Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.33.2018.

  20 wrzesień 2018

  Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa numer: BAK.WZP.26.33.2018.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 12 lipca 2018 r.

  20 wrzesień 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych, a także kontroli z zakresu telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 7 lipca 2018 r.

  20 wrzesień 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. przygotowywania analiz i raportów w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych w Wydziale Analiz i Sprawozdawczości w Departamencie Rynku Pocztowego

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  20 wrzesień 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.38.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Łodzi, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.31.2018

  20 wrzesień 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie mebli biurowych - sprawa BAK.WZP.26.31.2018

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  20 wrzesień 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej zmiany warunków umowy o dostęp do budynków, w celu dostarczania sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową a Orange Polska S.A..