Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Garwolin

  18 maja 2021

  Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE ogłasza informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Garwolin.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.15.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Wykonanie badania stron internetowych UKE”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2021.

 • Raport NSKPI za Q1 2021

  17 maja 2021

  Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2021 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.14.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z symulacją (grą) dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.14.2021.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2021

  17 maja 2021

  Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy projektu UKE platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną dostępnej pod adresem: inteli.uke.gov.pl, w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”

 • Starszy specjalista w Departamencie Częstotliwości

  15 maja 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie efektywnego gospodarowania widmem częstotliwości radiowych w służbach stałych.