Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Konsultacje projektu oferty hurtowej Orange Polska S.A. dla Sieci KPO/FERC

  23 kwietnia 2024

  23 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu oferty dedykowanej dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do dostępowej sieci szerokopasmowej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych Orange Polska S.A. (OPL) w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci NGA ze środków KPO.

 • Ponowne konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

  23 kwietnia 2024

  23 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonych w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 33, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 15 marca 2024 r.

  23 kwietnia 2024

  Główny specjalista do spraw koordynacji działań UKE w ramach nadzoru rynku wyrobów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Nadzoru Rynku, Departament Kontroli

 • Główny Specjalista w Departamencie Regulacji

  23 kwietnia 2024

  Główny specjalista ds. realizacji zadań związanych z realizacją I Priorytetu „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego” programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej „FERC”) w Wydziale Projektów Szerokopasmowych, Departament Regulacji

 • Starszy specjalista w Delegaturze w Krakowie

  23 kwietnia 2024

  Starszy specjalista do spraw monitoringu widma radiowego i zwalczania zakłóceń oraz kontroli z zakresu telekomunikacji i radiokomunikacji w Wydziale Kontroli, Delegatura w Krakowie

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.61.2023

  22 kwietnia 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2024 r. znak: DT.WOT.6171.30.2024.4 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.61.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.