Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomszczańskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  28 września 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 24 września 2020 r., znak: DT.WOT.6171.121.2020.21, projektu decyzji administracyjnej znak: RN.6853.1.2020, przedłożonej przez Starostę Radomszczańskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Banie Mazurskie

  28 września 2020

  Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE ogłasza informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Banie Mazurskie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.26.2020

  25 września 2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka” – sprawa numer: BA.WZP.26.26.2020

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.47.2020

  25 września 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Zakup telefonu komórkowego Apple iPhone X 64GB Szary wraz z wyposażeniem, 12 miesięczną gwarancją oraz dostawą do siedziby Zamawiającego”

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3

  25 września 2020

  Dnia 24.08.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3 z dnia 10.08.2017 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nad. Dzierżoniów (f=96,40 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Lublinie

  25 września 2020

  Prowadzenie postępowań interwencyjnych i skargowych z zakresu telekomunikacji i poczty. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestru jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie działań z zakresu edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.