Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Specjalista w Delegaturze w Siemianowicach Śląskich

  16 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków o interwencję dotyczących usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

 • Starszy specjalista w Biurze Informatyki

  16 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

  15 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.159.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla NETFALA Mariusz Chmielewski do nieruchomości i budynków położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. B. Wolniewicz 7 i 9, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

  15 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.343.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości i budynków położonych w Policach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  15 lutego 2019

  15 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynków położonych w Koninie i Golinie.

 • Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska Sp. z o.o.

  15 lutego 2019

  15 lutego br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska Sp. z o.o. do nieruchomości położonych we Wrocławiu, obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/2 i 61/3 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.