Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 28 marca 2018 r.

  23 maj 2018

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego ds. pomocy prawnej w II Wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym, opublikowany w dniu 28 marca 2018 r.

 • Konsultacje projektu decyzji dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole

  23 maj 2018

  23 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Górniczej 3, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska sp. z o.o.

  23 maj 2018

  23 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości w Warszawie należącej do Robyg Kameralna sp. z o. o., w tym do wybudowanych na niej bądź obecnie będących w budowie budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji dla Mytelecom sp. z o.o.

  23 maj 2018

  23 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Mytelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej przy ul. Siemiradzkiego 6 w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  23 maj 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie DHRT.WWM.6171.305.2017, ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonych przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10 w Przemyślu, w tym do posadowionych na nich budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji dla Mytelecom sp. z o.o.

  23 maj 2018

  23 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Mytelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej przy ul. Sanockiej 7 w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.