Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.20.2020

  14 sierpnia 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 6 szt. serwerów RACK typu A oraz 4 szt. serwerów RACK typu B”

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ePM-24-online-Mariusz Podlewski

  13 sierpnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.235.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonych w Żyrardowie będących w zarządzie Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości „BIUR-MAR” sp. z o.o.

 • COCOM lipiec 2020

  13 sierpnia 2020

  Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

  13 sierpnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Szepietowie-Wawrzyńcach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ELEKTROSOUND Krzysztof Koczorowicz

  12 sierpnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Bydgoszczy.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-139/11 (6)

  12 sierpnia 2020

  Dnia 08.07.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-139/11 (6) z dn. 06.09.2011 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-90/14 (7) z 23.06.2014 r. i nr DZC-WRT-5153-201/14 (6) z 08.12.2014 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nad. Toruń