Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.27.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Dostawę, instalację i konfigurację 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń”, zgodnie z treścią zaproszenia.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.56.2020

  21 października 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.58.2020

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ełckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  21 października 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 20 października 2020 r., znak: DT.WOT.6171.108.2020.48, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.3.2020, przedłożonej przez Starostę Ełckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ

  19 października 2020

  Prezes UKE zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ

 • Informacja o wyniku naboru opublikowanego w dniu 21 sierpnia 2020 r.

  19 października 2020

  główny specjalista ds. administrowania bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz - w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (DSA/WDG/8a)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

  16 października 2020

  13 października 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r.