Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020

  10 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Badanie zgodności strony internetowej www.pro.speedtest.pl i aplikacji PRO Speed Test na komputery stacjonarne ze WCAG 2.1 na poziomie AA”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.20.2020

  10 lipca 2020

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej”. Sprawa numer: BA.WZP.26.20.2020.

 • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

  10 lipca 2020

  Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Nakielskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  10 lipca 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r., znak: DT.WOT.6171.69.2020.29, projektu decyzji administracyjnej znak: SWG.6821.1.5.2019.PW, przedłożonej przez Starostę Nakielskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7)

  10 lipca 2020

  Dnia 25.05.2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7) z dn. 28.11.2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.24.2015.9 z dn. 03.11.2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Zielona Góra (f=96,0 MHz) i parametrów technicznych tej stacji

 • Uzgodnienie projektu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  10 lipca 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r., znak: DT.WOT.6171.29.2020.10, projektu decyzji administracyjnej znak: DM-DMXVII.6853.15.2019.PW przedłożonej przez Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.