Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Główny specjalista w Departamencie Techniki

  21 lipiec 2018

  Główny specjalista ds. administrowania bazami danych PLI CBD w Wydziale do spraw Platformy Lokalizacyjno – Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD) w Departamencie Techniki

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  20 lipiec 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.175.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości i do budynku położonego w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 16, w celu zapewnienia komunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

  20 lipiec 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.44.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości i do budynku położonego w Krakowie przy ul. Zachodniej 9, w celu zapewnienia komunikacji w budynku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.27.2018

  20 lipiec 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę testera radiokomunikacyjnego - sprawa numer: BAK.WZP.26.27.2018

 • Główny specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

  20 lipiec 2018

  Główny specjalista ds. obowiązków regulacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Rynku Pocztowego

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot

  19 lipiec 2018

  19 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot do nieruchomości położonej w Sosnowcu i posadowionego na niej budynku, zarządzanego przez Zarządzanie Nieruchomościami Agata Hajduk, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.