Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla  Koba sp. z o.o.

  20 września 2021

  20 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 62, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Informacja o wyniku naboru dot. ogłoszenia KPRM o nr 82625

  20 września 2021

  starszy specjalista ds. tworzenia przepisów wewnętrznych z zakresu organizacji pracy w UKE w Biurze Dyrektora Generalnego

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla  T-Mobile Polska S.A.

  20 września 2021

  20 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie ul. Postępu 17D, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - numer sprawy BA.WZP.26.6.42.2021

  20 września 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na "Dostawę oprogramowania pomiarowego" - numer sprawy BA.WZP.26.6.42.2021

 • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia

  20 września 2021

  Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia Przygotowanie analizy w zakresie działalności gmin w obszarze telekomunikacji" - numer sprawy BA.WZP.26.6.41.2021

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TELPOL Jerzy Krempa

  20 września 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.19.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TELPOL Jerzy Krempa do nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Spisaka 29B, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.