Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BA.WZP.26.28.2019

  18 czerwca 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup przedłużenia usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowych.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.30.2019

  18 czerwca 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę jednofazowego systemu pomiarowego do wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń”

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skynet sp. z o.o.

  14 czerwca 2019

  14 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skynet sp. z o. o. do nieruchomości i budynków położonych w Babicach Nowych przy ul. Kameralnej, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Garden Park w Babicach Nowych w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.24.2019

  14 czerwca 2019

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych”

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  14 czerwca 2019

  14 czerwca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na zmianie zapisów w Części I Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

  14 czerwca 2019

  Dnia 14 maja 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionej decyzjami Nr DZC.WRT.514.95.2018.4 z dnia 8 października 2018 r., Nr DZC.WRT.514.96.2018.5 z dnia...