Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  25 czerwiec 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Glazera 1.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  25 czerwiec 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej 1.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.23.2018

  25 czerwiec 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej” - numer sprawy: BAK.WZP.26.23.2018.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

  22 czerwiec 2018

  22 czerwca 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonych w miejscowości Kamionek koło Szczytna.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole

  22 czerwiec 2018

  22 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. 3 Maja 53.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.21.2018

  22 czerwiec 2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę materiałów informacyjno-edukacyjnych przeznaczonych na potrzeby kampanii społecznych prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej" - numer sprawy: BAK.WZP.26.21.2018