Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.8.2024

  21 lutego 2024

  Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.8.2024 na świadczenie grupowej opieki medycznej pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.98.2021.3

  21 lutego 2024

  Dnia 16.1.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.98.2021.3 z 29.10.2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Rzeszów (f=89,0 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji

 • Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Włocławski

  21 lutego 2024

  Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu i rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych Prezes UKE ogłasza informację o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Włocławski.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.34.2023.

  20 lutego 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 20 lutego 2024 r. znak: DT.WOT.6171.377.2023.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.34.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Macrosat sp. z o.o.

  20 lutego 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.35.2022 w sprawie projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Macrosat sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Energa Operator S.A.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.11.2023

  20 lutego 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 19 lutego 2024 r. znak: DT.WOT.6171.365.2023.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.11.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.