Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.28.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.28.2023 na wykonanie druku i dostarczenie Zamawiającemu materiałów edukacyjno-informacyjnych.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 02 listopada 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 listopada 2023 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert  do dnia 03 listopada 2023 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2023 r. o godz. 12:30.

UWAGA!!! 

Zamawiający w dniu 06.11.2023 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania.

UWAGA!!!

Zamawiający w dniu 08.11.2023 r. zamieścił Ponowną Informację o wyniku postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 25.10.2023 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2023 13:32