Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.25.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.25.2023 na usługę przeglądu i aktualizacji procedur i informacji w ramach Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/procedury/.

Przedmiot zamówienia będzie finansowany w ramach projektu pt. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” o nr. POPC.04.01.01-00-0041/20.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 25 października 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10:30.

UWAGA! W dniu 25.10.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o unieważnieniu postępowania. 

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 17.10.2023 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2023 12:37