Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.2.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.2.2024 na modernizację systemu łączności telefonii stacjonarnej Zamawiającego poprzez dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do obsługi łączy miejskich ISDN PRA (30B+D) OpenScape Branch 550 DP4 (lub funkcjonalnie tożsamego) kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego systemami wraz wymaganymi licencjami i kontraktami serwisowymi producenta (SSP).

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!! W dniu 23.02.2024 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 15.02.2024 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2024 13:09