Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.2.2023

Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.3.2.2023 na zakup 200 godzin specjalistycznych usług doradczych na potrzeby wsparcia technicznego niezbędnego do poprawnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

Źródło finansowania: środki projektu, zgodnie z Porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0045/22-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10:00, wpłynęły oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Web24.com.pl Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

36 777,00 zł

2.

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Jerzego Harasymowicza 7/21, 30-376 Kraków

30 504,00 zł

3.

ThinkIt Consulting sp. z o.o.

ul. Syta 68a, 02-993 Warszawa

29 028,00 zł

4.

3BS Artur Szachno

ul Kiejstuta 25B, 05-200 Wołomin

49 200,00 zł

 

UWAGA!!! W dniu 15.03.2023 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu Zapytania Ofertowego.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Boćkowska. Mariusz Krupa
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 17.02.2023 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2023 10:07