Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.65.2021

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej- numer sprawy BA.WZP.26.5.65.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 7 Zapytania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Robert Plesiewicz
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 10.11.2021 10:00