Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.57.2021

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie analizy mającej na celu określenie optymalnej metody pomiaru dostępności i jakości usług oferowanych przez sieci komórkowe wraz z możliwością określania miejsc o ograniczonym bądź całkowitym braku dostępu do usługi w związku z projektem „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.- sprawa numer BA.WZP.26.5.57.2021

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 18 października 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 10 Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Osiał
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 08.10.2021 13:20