Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.5.39.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Wydzielenie pożarowe XIII piętra Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17" - sprawa numer BA.WZP.26.5.39.2021.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 13 września 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 7. Zapytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Komaryczko
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 07.09.2021 09:35