Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.49.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup usług doradztwa specjalistycznego na rzecz UKE w przedmiocie związanym z analizą bezpieczeństwa teleinformatycznego i integracji systemów w związku z projektem „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytaniu – sprawa numer: 

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 8 października 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8. Zapytania.

 

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Miętek
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 01.10.2021 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 15:41