Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.08.2020 11:15 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.20.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne