Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.06.2021 15:56 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.19.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
28.06.2021 15:45 Jacek Gola publikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.19.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne