Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.08.2020 12:33 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.18.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
07.08.2020 14:00 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.18.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne