Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.10.2020 13:09 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
23.10.2020 10:45 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne