Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.04.2021 15:15 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
21.04.2021 14:55 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne