Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BAK.WZP.26.6.2018.16

Termin i sposób składania informacji:

Informacje dotryczące wartości zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2018 r. do godz. 13:00, na adres poczty elektronicznej:

 

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 26.09.18 10:35
Aktualizacja informacji: 26.09.18 10:48