Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.39.2019

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup analizatorów widma”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.39.2019

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 24 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 18.10.19 14:45
Aktualizacja informacji: 18.10.19 14:50