Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.11.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD przez okres 36 miesięcy – sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres:   w terminie do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 29.03.19 12:50
Aktualizacja informacji: 29.03.19 13:12