Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.55.2020

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres e-mail:   w terminie do dnia 13 października 2020 r. do godz. 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 09.10.2020 10:40