Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.09.2020 09:39 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
14.09.2020 09:31 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
14.09.2020 09:25 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne