Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020

Zaproszenie do składania ofert na Wynajem miejsc postojowych na parkingu całodobowym dla samochodów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.45.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:   w terminie do dnia 21 września 2020 r., do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 14.09.2020 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020 09:31