Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020

Zaproszenie do składania ofert na Najem przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz 24 miesięczną gwarancją door to door dwóch komputerów przenośnych”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub
  1. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do 31.07.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Rafalski
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 21.07.2020 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2020 14:27