Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.07.2020 14:27 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
21.07.2020 14:15 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.32.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne