Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020

Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę i pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 10.07.2020 r. 14.07.2020 r.    

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 08.07.2020 r. zamieszczono na stronie odpowiedzi na pytania do treści Zaproszenia do składania ofert oraz informację o przesunięciu terminu przesyłania ofert.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 19/08/2020 r. zamieszczono informację o wyniku postępowania - szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 01.07.2020 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2020 12:44