Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.46

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
 

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: jakub.slodki@uke.gov.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 29/08/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie zmiany w zaproszeniu do składania ofert i załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczególy w pliku o numerze początkowym 2.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 23.08.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2018 10:23