Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.6.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w formie skanu w terminie do dnia 31 marca 2021 r. na adres e-mail wskazany w pkt 10 zaproszenia.

Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego: Paweł Krzymiński  Wiktor Sęga

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 24.03.2021 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021 11:46