Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
02.07.2020 10:56 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
15.06.2020 13:07 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2020 10:18 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2020 10:16 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2020 10:16 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2020 10:14 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.06.2020 10:05 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.24.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne