Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.04.2020 12:35 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
08.04.2020 12:33 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.04.2020 14:50 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.04.2020 14:49 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
31.03.2020 14:05 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2019
Kategoria: Zamówienia publiczne