Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.10.2019

Ofertę należy złożyć w sposób określony w Zaproszeniu do składania ofert – w terminie do dnia 01 lipca 2019 r. do godz. 16.00

Szczegóły w poniżej załączonych plikach

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 25.06.19 11:55
Aktualizacja informacji: 25.06.19 12:00