Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
25.03.2021 15:10 Jacek Gola publikacja Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Eletronicznej na 2021 r.
Kategoria: Zamówienia publiczne