Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
27.03.2018 14:30 Tomasz Hupało publikacja Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2018 r.
Kategoria: Zamówienia publiczne