Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.12.2020 13:17 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.49.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
16.12.2020 14:12 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.49.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
07.12.2020 16:40 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.49.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne